Logo design

10th ICCC

International Common Criteria Conference

HIT Arena

HIT Arena er en arena for helse, innovasjon og teknologi. Den fremste oppgaven er å legge til rette for at bedrifter og offentlige krevende kunder samarbeider med hverandre, og med FoU- miljøer om å utvikle og kommersialisere eksisterende og nye løsninger innen IKT i helsesektoren.

Helsekompetanse.no

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) ønsker med denne læringsportal og tjeneste å bidra til en felles, god og teknisk løsning basert på åpen kildekode.

Tromsø Event

Tromsø Event AS er en Professional Conference Organiser (PCO) som tilbyr profesjonell arrangementsledelse til organisasjons- og bedriftsmarkedet nasjonalt og internasjonalt.

Yoga 1-2-3

YOGA 1-2-3 er for mennesker som vil prøve en alternativ treningsform som utvikler og tar vare på både kropp og sinn. Vi tilbyr undervisning flere steder i landet.


©totdesign