Velkommen

totdesign er et enmannsforetak som startet sin virksomhet i slutten av 2001.

Hovedsakelig er foretaket drevet av zoltan tot, men i enkelte prosjekter blir forskjellige resurspersoner engasjert .

God design skaper merverdier, både estetisk, funksjonelt, økonomisk og følelsesmessig. dermed stimulerer den til økt interesse hos potensielle kjøpere!

Hele 8 av 10 norske bedriftsledere mener det finnes et tydelig positivt forhold mellom investering i design og lønnsomhet.

Design av deres nettsider er like viktig som design av kommunikasjonsmateriell forøvrig.

Klikk og se hva vi har gjort tidligere

©totdesign